Monday, 17 June 2013

CONTOH ESEI KERJA KURSUS SEJARAH 2013

(INI ADALAH REKAAN SEMATA-MATA)ELEMEN 3
TUGASAN 2
MENULIS ESEI


     Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia bermula dari luar bandar.Bagi masyarakat Melayu.Kegitan ekonomi ini lebih berbentuk kepada ekonomi sara diri.Sebagai contoh,(JENIS KEGIATAN EKONOMI)
ini adalah untuk menyara keluarga sendiri.Kerajaan telah lama membantu dan mengalakkan rakyat mengusahakan ekonomi tradisional ini.Dalam ekonomi tradisional,pengusaha akan menghadap pelbagai cabaran dan rintangan seperti kekurangan tenaga kerja dan modal.Oleh itu,pengusaha perlu berdikari dan tabah menghadapi cabaran tersebut.
    
Kegiatan ekonomi tradisional sememangnya dapat menperkukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia.Melalui kegiatan tersebut,pengusaha akan menunjukkan nilai rajin dan gigih.Hal ini kerana mereka perlu mempromosikan barangan mereka untuk mendapatkan hasil.
    
  Dalam mengusahakan kegiatan ini,semangat kerjasama dan bermuafakat dapat dihidupkan. Nilai bersatu padu dan berharmoni ditonjolkan oleh para pengusaha dan pihak pembeli sewaktu proses penempahan baju. Sikap bermuafakat ini haruslah menjadi ikutan para generasi muda sekarang. Amalan ini akan dapat memupuk semangat nasionalisme yang tinggi bagi menjamin kedaulatan negara.
     
Seterusnya,(JENIS KEGIATAN EKONOMI) perlu lebih berilmu dan lebih berketrampilan supaya mereka dapat menonjolkan diri mereka untuk lebih berani ke hadapan.Ini supaya mereka dapat menonjolkan lagi bakat mereka dikhalayak ramai.
    
Akhir sekali,kita perlu berasa bersyukur sebagai warganegara Malaysia kerana kegiatan ekonomi negara ini berada di landasan yang betul dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara ini dan menjanjikan hasil yang berpanjangan jika terlibat dalam bidang tukang jahit.
Wednesday, 29 May 2013

CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI 2013

(INI ADALAH REKAAN AEMATA-MATA)


                                                       
                                                            NAMA SEKOLAH
         
                                                        ALAMAT SEKOLAH
 
                                                 KERJA KURSUS GEOGRAFI (KGT) 2013

NAMA
TINGKATAN
KAD PENGENALAN
GURU PENILAI

TANDATANGAN MURID                                                                   TANDATANGAN GURU
..........................................                                                                      ........................................
(                                           )                                                                   (                                          )SENARAI KANDUNGAN
TAJUK
MUKA SURAT
1.0 PENGHARGAAN

2.0 PENDAHULUAN

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

4.0 KAWASAN KAJIAN

5.0 KAEDAH KAJIAN

6.0 DAPATAN KAJIAN

7.0 RUMUSAN

8.0 LAMPIRAN

9.0 RUJUKAN
1.0 PENGHARGAAN

         Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada (NAMA SEKOLAH)  iaitu (NAMA PENGETUA) yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu sekolah.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Geografi saya iaitu (NAMA GURU PENILAI) kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan projek projek kerja kursus ini.

            Ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga khususnya kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu (NAMA BAPA)  dan (NAMA IBU) yang telah banyak berkorban untuk saya serta dorongan dan bantuan untuk menjalankan kerja kursus ini.Kepada rakan-rakan Mohd Ali Bin Azman,Sivalaban A/L Raj dan Siti Azra Binti Kamil yang telah membantu saya menjalankan kerja kursus ini diucapkan terima kasih.


        Akhir sekali,tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada individu yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini.

                                                                                                                                                  1


 2.0 PENDAHULUAN
    
Bagi memenuhi keperluan Kerja Kursus Geografi,tingkatan tiga diwajibkan menjalankan kerja kursus ini.Kajian ini adalah berdasarkan tema-tema yang telah dipelajari.

    
Saya telah memilih tajuk kerja kursus pengangkutan di (NAMA KAWASAN KAJIAN). Di kawasan ini terdapat lebih pengangkutan awam berbanding di kawasan lain. Selain itu ia berdekatan dengan kawasan perumahan bagi memudahkan pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

    
Tempoh yang telah di tetapkan untuk menyelesaikan tugasan tersebut bermula pada bulan Mac sehingga bulan Julai.

                                                                                                                                                      2

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini ialah:
a.       Saya dapat menghuraikan konsep pengangkutan awam.
b.      Saya juga dapat menjelaskan  jenis-jenis pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN)
c.       Saya juga dapat menghuraikan kepentingan pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN)
d.      Saya dapat mengenalpasti masalah pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN)
e.       Saya dapat mencadangkan untuk mengurangkan masalah pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN)        
f.       Saya akan memupuk semangat patriotism dalam dapatan kajian.


                                                                                                                                                        3
4.0 KAWASAN KAJIAN

 (NAMA KAWASAN KAJIAN) terletak berhampiran dengan kawasan perumahan.Kedudukannya menyebabkan banyak pengangkutan awam berada di situ.
    
Saya memilih kawasan kajian ini kerana kedudukannya berhampiran dengan rumah saya.Selain itu,lokasi kawasan kajian ialah penduduk bekerja di Kuala Lumpur.
  
  Bentuk muka bumi di (NAMA KAWASAN KAJIAN) ialah kawasan tanah pamah.Banyak penempatan telah didirikan di kawasan itu dan menjadikan kawasan tersebut sebagai penduduk padat.
   
 Jarak dari (NAMA KAWASAN KAJIAN) dan Kuala Lumpur ialah 13km.Penduduk dapat pergi  bekerja dengan menggunakan pengangkutan awam.                                        
      
                                                                                                                                                   45.0KAEDAH KAJIAN

Dalam menjalankan kajian ini,saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk memperoleh maklumat iaitu:

1.      Pemerhatian
-Saya telah membuat pemerhatian di (NAMA KAWASAN KAJIAN) untuk mendapat maklumat.Maklumat yang dikumpulakan dianalisis.

2.      Rujukan
-Saya telah membuat rujukan daripada buku teks Geografi,internet,
 Majlis Perbandaran Selayang,guru (NAMA GURU PENILAI) dan di perpustakaan.

                                                                                                                                                  5
                                 6.0 DAPATAN KAJIAN

6.1  Konsep Pengangkutan Awam

Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri.

Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dan sebagainya. Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang.

Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, beli-belah atau pendidikan.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   6

 6.2  Jenis Pengangkutan Awam di Taman Sri Selayang

Melalui pemerhatian yang telah saya buat di (NAMA KAWASAN KAJIAN).Saya dapati terdapat beberapa jenis pengangkutan awam iaitu:

-Bas awam
Terdapat  perkhidmatan bas awam yang mengangkut penumpang  melalui jalan ini.Bas-bas ini mengangkut penunpang  di perhentian-perhentian bas yang telah disediakan mengikut jadual syarikat masing-masing. Kebanyakan penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas ini ialah  pemumpang yang ingin pergi ke kerja dan  Bandar Raya Kuala Lumpur.Terdapat juga pelajar sekolah yang menggunakan perkhidmatan bas awam ini untuk ke sekolah-sekolah yang berdekatan.

-Teksi
Terdapat banyak perkhidmatan teksi yang terdapat di taman ini. Perkhidmatan teksi ini tidak mengira masa dan sentiasa  melalui jalan raya ini. Walaupun bayaran bagi perkhidmatan teksi ini mahal namun masa dapat dijimatkan.


                                                                                                                                                      7
6.3  Kepentingan Pengangkutan Awam di Taman Sri Selayang Gombak Selangor.                     
                                                     

-Mengangkut penumpang
Berdasarkan pemerhatian,saya dapati kepentingan pengangkutan awam adalah mengangkut penumpang.Ini kerana penumpang yang menggunakan perkhidmatan ini tidak mempunyai kenderaan sendiri.Saya juga dapati penumpang yang menggunakan perkhidmatan ini adalah penduduk yang tinggal berdekatan dengan pengangkutan awam.

-Peluang pekerjaan
Kerajaan telah menyediakan peluang pekerjaan untuk orang ramai yang mahu bekerja.

-Menjimatkan masa
Jika ingin sampai cepat ke Bandar raya Kuala Lumpur perlu menggunakan teksi.Walaupun perlu membayar kos yang tinggi namun masa dapat dijimatkan.Ini menyebabkan ramai penduduk di taman ini masih menggunakan perkhidmatan teksi.

-Menjimatkan kos
Dengan menaiki bas tambang lebih murah daripada menaiki teksi.Tambang untuk pelajar hanya lima puluh sen sahaja.Sebab itulah mereka suka menaiki bas awam.

                                                                                                                                                               Saya sebagai penduduk di (NAMA KAWASAN KAJAIAN) sangat bersyukur kerana adanya pengangkutan awan telah memudahkan penumpang bas dan teksi di kawasan untuk bergerak ke destinasi yang hendak dituju.

                                                                                                                                                      86.4 MASALAH PENGANGKUTAN AWAM DI (NAMA KAWASAN KAJAIAN)

KESESAKAN LALU LINTAS
-Masalah kesesakan lalu lintas sering berlaku kerana ramai orang suka membawa kenderaan sendiri.

KESELAMATAN PENUMPANG
-Berdasarkan pemerhatian saya,banyak kejadian menyelup saku di dalam pengangkutan awam.

TAMBANG MAHAL
-Sebahagian harga tambang untuk menaiki pengangkutan awammahal kerana pihak kerajaan kurang memantau harga tambang pengangkutan awam.

PENCEMARAN UDARA
-Berdasarkan pemerhatian saya,pengangkutan awam ini akan mengeluarkan asap hitam.

PENCEMARAN BUNYI
-Pengangkutan awam yang sudah lama akan mengeluarkan bunyi bising dan akan menyebabkan penduduk kurang senang mendengar bunyi bising.

Saya bersyukur  kerana kerjasama daripada pihak yang berwajib penting dalam memastikan pengangkutan awam ini semakin baik.

                                                                                                                                                       96.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN MASALAH PENGANGKUTAN AWAM DI (NAMA KAWASAN KAJIAN)

KEMPEN ALAM SEKITAR
-Dengan mengadakan kempen alam sekitar ini,syarikat pengangkutan awam akan meningkatkan mutu kenderaan pengangkutan awam dan mengurangkan pencemaran.

KUAT KUASA INDANG-UNDANG
-Pihak kerajaan perlu mengambil tindakan kepada mana-mana syarikat pengankutan awam yang ingin menaikkan tambang sesuka hati.

PENAPIS ASAP
-Pengangkutan awam perlu perlu menggunakan penapis asap untuk mengurangkan pencemaran udara.

MENGURANGKAN KOS OPERASI
-Kerajaan perlu mengurangkan kos operasi seperti subsidi diesel dan alat ganti supaya dapat mengurangkan mengurangkan tambang perbelanjaan pengangkutan awam.


Saya bersyukur  kerana kerjasama daripada pihak yang berwajib penting dalam memastikan pengangkutan awam ini semakin baik.

                                          
                                                                                                                                                      10                                                                                                       

7.0 RUMUSAN

    
     Kajian ini telah dijalankan di (NAMA KAWASAN KAJIAN) ini telah banyak memberi pengalaman yang berharga kepada saya.Kajian ini membolehkan saya mengenalpasti jenis pengangkutan awam yang terdapat di (NAMA KAWASAN KAJIAN).Selain itu,saya juga dapat mengetahui dengan lebih dalam tentang konsep pengangkutan awam.Berdasarkan kajian yang dijalankan,saya juga dapat mengetahui dengan kepentingan pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN).Saya juga dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pengguna dan cadangan untuk mengatasi masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh pengguna.
  

      Akhir kata,marilah sama-sama kita sebagai pengguna pengangkutan awam di (NAMA KAWASAN KAJIAN) khasnya dan Malaysia amnya bersyukur kerana pihak kerajaan telah menyediakan pengangkutan awam supaya kita semua tidak menghadapi masalah yang boleh menjejaskan kehidupan kita.


                                                                                                                                                     11    

                                                     
                     8.0 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
......................................................
......................................................
......................................................                                                      Tarikh………..……………...


PENGETUA
SMK ...................................................

KEBENARAN IBU / BAPA PENJAGA

Saya ................................................................................... *ibu / bapa penjaga kepada .......................................................................... dari  Tingkatan ...............................................

 MEMBENARKAN / TIDAK MEMBENARKAN *anak / anak jagaan saya menyertai
program tersebut.
                                                             
2.         Saya memahami bahawa segala langkah pengawasan dan keselamatan sewajarnya telah diambil oleh pihak sekolah. Oleh yang demikian, saya mengakui bahawa pihak sekolah tidak bertanggungjawab atas apa-apa kejadian atau kemalangan yang berlaku sepanjang kegiatan tersebut, bukan disebabkan oleh kelalaian guru yang bertugas.


3.         Saya bersetuju memberi kebenaran kepada pihak sekolah atau guru yang bertugas menurunkan tandatangan bagi pihak saya, sekiranya anak / anak jagaan saya memerlukan rawatan kecemasan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

......................................................
T/tangan Ibu bapa / Penjaga

Nama    ……………………………..
No. KP ……………………………..
Tel.       ..............................................

                                                                                                                                                12  
                                                                                                                                                                          


LAMPIRAN 2

KEPADA,                                                                                              TARIKH:

ENCIK HAZRUL BIN HARIS,
(NAMA KAWASAN KAJIAN)


TUAN,

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormatnya perkata diatas dirujuk.

2              Sehubungan dengan itu,saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan tuan memberi kerjasama untuk saya menjayakan kerja kursus ini.

3              Kerjasama dan kesudiaan tuan untuk menjayakan kerja kursus ini amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

…………………………
(NAMA SENDIRI)

                                                                                                                                                13


LAMPIRAN 3
                                (LETAK GAMBAR PENGANGKUTAN AWAM)CONTOH 1: BAS AWAM DI (NAMA KAWSAN KAJIAN)
                                  (LETAK GAMBAR PENGANGKUTAN AWAM)

CONTOH 2 : BAS AWAM DI (NAMA KAWASAN KAJIAN)


                                                                                                                                                14


LAMPIRAN 4

Pengangkutan awam ditingkatkan

Oleh MUHAMAD AIMY AHMAD
kota@utusan.com.my
Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin (dua dari kiri) berjabat tangan dengan Dr. Micheal Yeoh ketika menghadiri Sidang Kemuncak Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang dan Bandar Raya Pintar di Kuala Lumpur, semalam.
KUALA LUMPUR 25 Feb. - Sistem pengangkutan awam yang lebih baik antara usaha yang dilakukan kerajaan untuk menampung kira-kira 10 juta penduduk yang dijangka mendiami Kuala Lumpur menjelang 2020.
Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin berkata, program di bawah Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang itu perlu memiliki pembangunan yang bersifat lebih cekap, pantas dan hijau untuk menampung jumlah itu.
Menurutnya, selain memberi keutamaan kepada pengangkutan awam yang cekap dan pantas bagi memudahkan pergerakan orang ramai di kawasan bandar, program penghijauan juga turut diberi perhatian.
"Elemen ini bertujuan menarik orang ramai mendiami bandar raya dan dalam masa sama mengurangkan penggunaan kereta.
                                                                                                                                                     15

"Bagi yang tinggal jauh dari bandar, pengangkutan awam seperti Mass Rapid Transit (MRT) akan memudahkan mereka untuk bergerak ke bandar pada kadar yang lebih cepat,"katanya.
Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas menyampaikan ucaptama sempena Sidang Kemuncak Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang dan Bandar Raya Pintar di sini hari ini.
Yang turut hadir, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kepimpinan dan Strategi Asian (ASLI), Tan Sri Dr. Michael Yeoh.
Sidang kemuncak yang bertemakan Mempersiapkan Diri Untuk Pertumbuhan Mampan Melalui Inisiatif Pintar membincangkan teori, praktis terbaik dan kaedah pelaksanaan dari bandar-bandar yang berjaya yang boleh diperkenalkan di bawah program itu.
Tambah Raja Nong Chik, penyediaan rumah mampu milik termasuk program Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) juga antara usaha yang dilakukan untuk menarik orang ramai mendiami kawasan bandar.
"Untuk mengurangkan penggunaan kereta, kementerian bercadang untuk membina lorong pejalan kaki sejauh 10 kilometer bagi memberi keselesaan kepada warga kota dan pelancong.
"Buat masa ini, semua projek di bawah Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang berjalan lancar termasuk Projek Sungai Nadi Kehidupan dan saya yakin kita akan mencapai sasaran pada 2020 sekiranya tiada halangan," katanya.


 
© Utusan Melayu (M) Bhd 


                                                                                                                                                       16

9.0 RUJUKAN


INTERNET

BUKU TEKS
Abd Rahim Md Nor,Geografi Tingkatan 3,Cerdik Publication Sdn. Bhd.

MAJALAH
Yasmin Binti Kamil. Pengangkutan Rel Dan Jalan Raya. Edu Quest Publisher.

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  17